Odia to English Google translator | English to Odia Google translator

How to use odia translator on Google Translator

How to download Google translator app.
 There are 103 languages in Google translator. You can translate 103 languages by this translator. But now Google is going to add five languages in there Google translate. So if you want to translate Odia language then you can easily  translate it.

How to translate Odia to English & English To Odia Google translator?

ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ରେ କେମିତି translation କରି ପାରିବେ ।ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟି ର ଭାଷା ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହାଲେ ଆପଣ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ରେ ବୁଝିବେ।

ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
[su_button url=”https://www.mediafire.com/file/oj04j5fzkcb3ei2/odia_google_translator_1_1.0.apk/file” style=”glass” background=”#ff28ca” size=”8″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-right” icon_color=”#ffffff”]ODIA GOOGLE TRANSLATOR APK DOWNLOAD[/su_button]

ନହେଲେ ବିନା ଆପ ରେ ଆପଣ ସିଧା ଏଇ ୱେବ୍ସାଇଟ ରେ କରି ପାରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତ
[su_button url=”https://translate.google.com/?hl=en&sl=en&tl=tr#view=home&op=translate&sl=en&tl=or” style=”glass” background=”#ff28ca” size=”8″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-right” icon_color=”#ffffff”]ENGLISH HINDI TO ଓଡ଼ିଆ[/su_button]

ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶିଖିବା ପାଇଁ Odia Google Translator କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ 

THEN JUST USE ANY SENTENCE ANY WORD OF ANY LANGUAGE TO ODIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *